En svensk krona är idag värd 1,875,000,000,000,000 zimbabwe dollar.

Valutan har kollapsat; det finns ingen (formell) ekonomi kvar.

På engelska kallas detta tal för quadrillion. På svenska har vi inget ord som är större än en miljard. På något sätt borde det räcka…

Det enda positiva: barnen blir duktiga på matte.

Annons