Det har varit nationella prov i Zimbabwe, bland annat i årskurs sju.

Fråga 15 lyder:

Innan självständigheten i Zimbabwe, lyckades inte svarta och vita leva fredligt tillsammans därför att:

  1. De vita hade vapen
  2. De svarta tyckte om att strejka
  3. De vita tyckte inte om de svarta
  4. Alla svarta ville bo i städer

Jag gissar att rätt svar är 3. Det innebär att alla sjundeklassare lär sig att enda skälet till att det var krig var att folk inte gillade varandra. Inte vad det möjligen kunde tänkas bero på – som rädsla för att mista makt, kamp över resurser, etc.

Historien skrivs alltid av segrarna. I detta fall är det inget vidare bra sätt att fostra och bidra till ökad tolerans eller mångfald..

Vit rasism byts ut mot svart rasism. Det är lika fel. Det kan aldrig rättfärdigas med historien. I grunden betyder det att strukturen som befrielsekrigen en gång sa sig vilja förändra, fortfarande är desamma. Det är bara färgen som har förändrats.

Annons